Vesteralskraft


SØKNAD OM KOMPENSASJON VED STRØMBRUDD OVER 12 TIMER


Dersom du som kunde opplever strømbrudd som varer sammenhengende over 12 timer kan du ha rett på kompensasjon fra Vesterålskraft Nett AS.

Du kan søke ved å fylle ut feltene under. Ved innvilget søknad blir kompensasjonen trekt ifra på første nettleiefaktura etter innvilget søknad. Dersom kravet er fremmet kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling skje på den påfølgende nettleiefakturaen.

Kundenummer
Fornavn *
Etternavn *
Mobilnr
Org.nr.
Hvor hendte strømbruddet?
Målernummer *
Anleggsdresse *
Postnr *
Poststed *
Kommune *
Kvittering på e-post: *
Type anlegg *
Informasjon om strømbruddet
Strømbruddet oppstod: *
Strømbruddet opphørte: *
Varighet i timer: *
Oppgi e-postadresse *