Merk:
• Byggherre / Eier må bestille abonnement for fjernvarme hos Vesterålskraft.
• Anleggsbidraget må være betalt før måler leveres til rørleggeren.
• Anleggets El-installatør legger fram fast spenning 230V (ikke via stikkontakt) til regneverk-fjernvarmemåleren.
• Anlegget får ikke settes i drift før måler er montert.