Melding om installasjon av fjernvarme
Fylles ut av rørleggerfirma
Firma: *
Telefonnummer: *
Epost kontaktperson: *
Anleggsadresse: *
Kontaktinfo
Byggherre/Eier *
Dato for oppstart: *
Dato for tilkobling: *

Merk:
• Byggherre / Eier må bestille abonnement for fjernvarme hos Vesterålskraft.
• Anleggsbidraget må være betalt før måler leveres til rørleggeren.
• Anleggets El-installatør legger fram fast spenning 230V (ikke via stikkontakt) til regneverk-fjernvarmemåleren.
• Anlegget får ikke settes i drift før måler er montert.