Når du åpner HAN-porten overtar du ansvaret for at ingen uvedkommende får tilgang til informasjon om ditt strømforbruk via HAN-porten. Dersom strømmåleren står i en felles trappeoppgang, et felles teknisk rom eller i utendørs målerskap må du sikre dette med lås.

Navn: *
Adresse: *
Telefonnummer: *
Epostadresse: *
Målernummer *